ติดต่อเรา

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
080-067-5236
suwit@dgtrans.co.th

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
064-301-1232, 080-080-2534

ฝ่ายจัดซื้อ
084-732-7771

D.G.Trans International Company Limited

www.dgtrans.co.th

ติดต่อสอบถามงานบริการขนส่ง

 

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(หน่วยงานมาบตาพุด)

8 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 2 ซอยสุขุมวิท 18 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(หน่วยงานหาดใหญ่)
(ภายในสถานีบริการ ปตท. เอ็ม เอช ซี ปิโตรเลียม)

55/9 หมู่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(หน่วยงานทุ่งสง)
(ภายในสถานีบริการ ปตท. ผาทอง)

359 ม.7 ต.ทีวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design