บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง

นโยบายคุณภาพงานขนส่ง : รักษาสิ่งแวดล้อม

19 Sep 2018
แชร์ :
รักษาสิ่งแวดล้อม

หน้าที่สำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายมืออาชีพไม่ควรมองข้าม คือ หน้าที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้วนำไปปลูกให้กลายเป็นต้นไม้แห่งความตระหนัก และคอยดูแลเอาใจใส่ให้ออกดอกออกผลเป็นความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในจิตใจของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...กับพนักงานขับรถ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุด ที่นอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของสินค้าแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินหากเกิดปัญหารั่วไหลดังกล่าวขึ้นในระหว่างการขนส่งด้วย

เป้าหมายหลักในการรักษาสิ่งแวดล้อมในงานขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตราย คือ การดูแลไม่ให้สินค้ารั่วไหลหรือหกหยดในทุกขั้นตอนของกระบวนการขนส่ง โดยต้องเริ่มต้นจากการศึกษาคุณสมบัติของวัตถุอันตรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย หรือที่เรียกว่า Safety Data Sheet ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงมีความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยสากล ข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า สถานที่รับและส่งสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แม้ว่าการออกแบบรถขนส่งจะถูกต้องตามมาตรฐานหรือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถจะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกประการแล้วก็ตาม การรั่วไหลของสินค้าก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้น ในระหว่างที่กำลังปฏิบัติงานลงสินค้า นอกจากพนักงานขับรถจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือ PPE ให้ครบถ้วนตลอดเวลาแล้ว ยังต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับรับมือกับการแก้ไขเหตุฉุกเฉินหากเกิดการรั่วไหลขึ้นด้วย
ดังนั้น การจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า สังคมและผู้เกี่ยวข้องรับรู้และสัมผัสได้จริงว่า พนักงาน DGTRANS ทุกคนมีจิตสำนึก “รักษ์สิ่งแวดล้อม” จึงต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำ มากกว่าการใช้คำพูดที่สวยหรู หรือ การทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่โต โดยพนักงาน DGTRANS ทุกคนจะต้องให้คำมั่นสัญญาว่า การรักษาสิ่งแวดล้อม คือ พันธกิจที่พวกเราต้องธำรงรักษาไว้ให้ได้ตลอดไป
ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ

============= ================ =============

ท่านสามารถรับชมบทความนี้ในรูปแบบคลิป VDO ตาม Link ข้างล่างนี้


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design