บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง

พฤติกรรมที่ดี 10 ประการของพนักงานขับรถขนส่ง

11 Nov 2019
แชร์ :
 

 

พฤติกรรมดี 10 ประการ ของพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อการปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย ได้แก่

1. ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม ไม่เกินข้อกำหนดทั้งกฏหมายและระเบียบบริษัท

2. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่

3. มีการวางแผนการเดินทาง มีสติ สมาธิและการคาดการณ์ที่ดีตลอดการเดินทาง

4. รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสม

5. เลี้ยวกลับรถด้วยความระมัดระวังและใช้ช่องทางที่ถูกต้อง

6. ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนถอยหลังทุกครั้ง

7. หนุนหมอนรองล้อทุกครั้งที่จอดรถ

8. ใช้เส้นทางการขนส่งที่กำหนดและจอดรถระหว่างทางตามจุดจอดที่กำหนดเท่านั้น

9. สวมชุดป้องกันอันตราย PPE ให้ครบถ้วนทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่รับ-ลงสินค้า

10. บันทึกข้อมูลในรายงานการปฏิบัติงานขนส่งประจำวันให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกเที่ยว


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design