บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง

นโยบายคุณภาพงานขนส่ง : พรั่งพร้อมเรื่องบริการ

23 Sep 2018
แชร์ :
พรั่งพร้อมเรื่องบริการ

การขนส่งสินค้าถือว่าเป็นงานบริการที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการขนส่งมืออาชีพจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสร้างความประทับใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และต้องกำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญให้พนักงานทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นค่านิยม โดยมีผู้บริหารองค์กรประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ทำให้พนักงานทุกคนมีความเชื่อว่า ธุรกิจขนส่งจะสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ต้องอาศัยความประทับใจของลูกค้าเป็นรากฐานที่สำคัญ

การให้บริการระดับ “ประทับใจ” ไม่สามารถได้มาจากความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ประกอบการขนส่งมืออาชีพจะต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยสอดส่อง มองเห็นปัญหาของลูกค้าและมีการนำเสนอข้อแนะนำเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

แม้เราจะเชื่อว่าการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเรื่อง ขนส่งปลอดภัย ถึงที่หมายตรงเวลา และ รักษาสิ่งแวดล้อม จะทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่พนักงานทุกคนมีความตระหนักเป็นอย่างดีว่า การให้บริการด้วยกริยามารยาทที่ดี สุภาพเรียบร้อย มีพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจาและใจ ตามขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามตามวิถีไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทย คือ องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการของเราด้วยเช่นกัน

ผู้ประกอบการขนส่งมืออาชีพต้องเข้าใจว่า ลูกค้าที่เราต้องดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้วยความประทับใจนั้นไม่ใช่เฉพาะกับลูกค้าที่เป็นผู้ว่าจ้างโดยตรงเท่านั้น แต่เราต้องคำนึงถึงความประทับใจของลูกค้าของลูกค้าที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการรับและส่งสินค้าทั้งหมดด้วย ซึ่งหน้าที่ของเรา คือ การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถานที่รับส่งสินค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยกริยามารยาทที่เหมาะสมและไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเสมอ

และนี่คือหัวใจของความ “พรั่งพร้อมเรื่องบริการ” ที่จะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าที่พนักงาน DGTRANS ทุกคนถูกปลูกฝังในจิตสำนึกจนกลายเป็นความตระหนักในการปฏิบัติงานขนส่งของเราเสมอมา

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ

============= ================ =============

ท่านสามารถรับชมบทความนี้ในรูปแบบคลิป VDO ตาม Link ข้างล่างนี้

 


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design