ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากล 15 กันยายน 2561

19 Sep 2018
แชร์ :
บริษัท ดี.จี. ทรานส์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ชายหาดสากล วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โดยมี เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการหวงแหนพื้นที่ฯ ให้สะอาดและสวยงาม ส่งเสริมพื้นที่ชายหาดของจังหวัดระยอง ให้มีความสวยงามในสายตาของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดระยอง


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design