ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา

ภูมิคุ้มกัน

23 Oct 2020
แชร์ :
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ในขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะยุติลงเมื่อไหร่และยังไม่มีผู้ผลิตยารายใดสามารถยืนยันได้ว่ายาต้านไวรัสที่กำลังทดลองใช้อยู่นั้นจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่และไม่มีใครบอกได้ว่าเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกนานแค่ไหน

ในระหว่างที่กำลังรอความหวังจากการสร้างภูมิคุ้มกัน COVID19 เรามาใช้เวลาสร้างภูมิคุ้มกันที่ทำได้เองกันดีกว่า นั่นคือ "ภูมิคุ้มกันการตกงาน" และ "ภูมิคุ้มกันการขาดรายได้"

คนที่ยังไม่ตกงานตอนนี้ไม่ได้หมายความว่ามีภูมิคุ้มกันการตกงานเต็มร้อย หรือคนที่กำลังตกงานอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าภูมิคุ้มกันการตกงานบกพร่อง ภูมิคุ้มกันการตกงานสามารถสร้างเองได้ด้วยการฉีดวัคซีนที่ประกอบไปด้วยตัวยาหลายขนาน สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะพยายาม และใฝ่รู้ ตัวยานี้จะทำให้เรามีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะความชำนาญและเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ทำ

2. ความซื่อสัตย์ จริงใจและตรงไปตรงมา ตัวยานี้จะทำให้เราเป็นคนน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากลูกค้าและผู้ว่าจ้าง

3. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตัวยานี้จะทำให้เราเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็จะทำให้คนรอบข้างอุ่นใจ สบายใจ ถ้าไม่อยู่หรือเมื่อต้องจากไปใครๆ ก็คิดถึงถามหา

4. ความรับผิดชอบ เป็นตัวยาสำคัญที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าและคุ้มค่าในมุมมองของลูกค้าและผู้ว่าจ้าง

5. ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความละอายใจเมื่อทำผิด เป็นตัวยาสำคัญที่จะช่วยทำให้เราสามารถควบคุมตัวเองให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม ทำให้เราเคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและกฏหมาย ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของคนดีที่สังคมต้องการ

ภูมิคุ้มกันการขาดรายได้ก็สามารถสร้างเองได้เช่นกัน ด้วยการฉีดวัคซีนที่ชื่อว่า การออม ซึ่งการออมเป็นสิ่งที่ทุกคนถูกสอนให้รู้จักมาตั้งแต่เด็กและทันทีที่ทำงานหาเงินเองได้ก็ต้องเริ่มออมกันตั้งแต่เดือนแรกโดยจัดสรรเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหลังจากหักเงินออมออกไปก่อนแล้วเท่านั้น

การตั้งเป้าหมายที่จะมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนการลงทุนโดยไม่ทำให้เงินต้นลดลงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าทำได้รับรองว่าจะไม่ลำบากตอนแก่อย่างแน่นอน แถมลูกหลานจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอีกด้วย

การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันการขาดรายได้เพราะถ้าเราป่วยบ่อยๆ มีโรคประจำตัวเต็มไปหมด แม้ว่าจะเป็นคนเก่ง คนดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์เพราะทำงานไม่ได้ ขาดความต่อเนื่อง รายได้ย่อมถูกหักลดทอนจากการขาดงาน คนที่จ้างก็ลำบากใจเพราะได้เนื้องานไม่เต็มที่ ขาดความสม่ำเสมอและอาจต้องใช้เงินสวัสดิการส่วนกลางมาช่วยดูแลรักษาอีกต่างหาก

เราอาจจะกลัวไวรัส COVID19 มากเป็นพิเศษเพราะมันมีความตายเป็นเดิมพัน แต่โปรดอย่ามองข้ามความร้ายกาจของภัยเงียบที่เกิดจากไวรัสที่ชื่อว่า “ความขี้เกียจ” และ “การผัดวันประกันพรุ่ง” ที่มันบ่อนทำลายชีวิตโดยเราไม่ค่อยรู้ตัว และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ภูมิคุ้มกันการตกงานและภูมิคุ้มกันการขาดรายได้ของเราบกพร่องอีกด้วย

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design