บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง

การทำงานเชิงป้องกัน - Defensive Working

16 Dec 2017
แชร์ :
ในงานขนส่ง เราจะได้ยินคำว่า Defensive Driving กันบ่อยมาก หากแปลตรงๆ จะแปลว่า“การขับขี่เชิงป้องกัน” และละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า ป้องกันไม่ให้เกิด “อุบัติเหตุ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด และหลักการขับขี่อย่างปลอดภัยเชิงป้องกันที่เราคงคุ้นเคยคือ 5 Principles of Safe Driving by SMITH SYSTEM
  1. Aim high in steering หรือ มองให้ไกล (คาดการณ์ด้วย)
  2. Get the big picture หรือ มองเห็นภาพใหญ่ (มั่นใจว่าเห็นภาพกว้าง คมชัด ทัศนวิสัยดี ไม่มีจุดบอด มุมอับ)
  3. Keep your eyes moving หรือ กวาดสายตา (สังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวด้วยการมีสติและสมาธิ)
  4. Leave yourself an out หรือ มองหาทางหนีทีไล่ (หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เว้นระยะห่างเหมาะสม)
  5. Make sure they see you หรือ มั่นใจว่าคนอื่นเห็นเรา (ด้วยการใช้สัญญาณเมื่อจำเป็น)
แต่เหตุปัจจัยที่คนขับรถบางครั้งละเลย มักเกิดจากการขาดสมาธิในขณะขับขี่ อันเนื่องจาก ขาดสติ ขาดการควบคุมอารมณ์ เกิดอาการง่วงนอน อ่อนเพลียจากความเหนื่อยล้า ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือแม้กระทั่งการมัวแต่ไปสนใจสิ่งรอบข้างอื่นๆ มากกว่าการขับรถ เช่น โทรศัพท์ หยิบของกิน ดู Clip ดู Line เป็นต้น
 
เราลองนำแนวคิด Defensive Driving มาเปลี่ยนเป็น Defensive Working หรือ การทำงานเชิงป้องกัน และการป้องกันในที่นี้หมายถึง “ความผิดพลาดในงาน” ดูบ้าง เพราะความผิดพลาดในการทำงานจะนำไปสู่การสูญเสียต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ เสียเวลา เสียลูกค้า เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และคนที่ทำให้เกิดความผิดพลาดอาจถึงขั้นเสียงานที่ตัวเองกำลังทำไปเลยก็ได้
 
ในเมื่อหลักสูตร Defensive Driving เป็นการสอนวิธีขับรถเพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในขณะขับขี่แล้ว ดังนั้น เราควรมีหลักสูตร Defensive Working เพื่อสอนวิธีการทำงานให้ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวตกงานด้วย โดยประยุกต์หลักการ SMITH SYSTEM มาปรับใช้เป็นแนวทาง ดังนี้
 
1.    มองให้ไกล
คนทำงานทุกคนควรมองอนาคตของตัวเองให้ไกล มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนพร้อมทั้งคาดการณ์ด้วยว่าตัวเองจะทำอนาคตที่วางไว้ให้เป็นจริงได้อย่างไร ทำวิสัยทัศน์ให้อยู่ในวิสัยที่ทำได้จริง
2.    มองภาพใหญ่
ในการทำงานต้องวางแผน ต้องศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมรอบข้างทั้งภายใน ภายนอกให้ครบถ้วน ศึกษา ข้อดี-ข้อเสีย โอกาส-อุปสรรค นำมาจัดลำดับความสำคัญของ งานไหนสำคัญ-งานไหนเร่งด่วน กำหนดกรอบการดำเนินการและระยะเวลาทำให้สำเร็จไว้ชัดเจน และแผนที่ดีที่สุดคือ แผนที่นำไปลงมือทำเท่านั้น
3.    กวาดสายตา
เราต้องตระหนักเสมอว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เราต้องศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น และนำมาปรับแผนของเราให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ตามหลักการ Plan – Do – Check - Act และอิทธิบาท 4 ฉันทะ-วิริยะ-จิตตะ-วิมังสา
4.    มองหาทางหนีทีไล่
ทำงานต้องมีแผนสำรอง มีแผนเดียวเสี่ยงเกินไป ที่แย่กว่านั้น คือ ทำงานไปเรื่อยๆ โดยไม่มีแผนเลย ลองสังเกตดูว่าถ้าคนไหนมองปัญหาเป็นความท้าทาย เขามักมีแผนสำรองเสมอ แต่ถ้าคนไหนมองปัญหาคือความยุ่งยาก น่าเบื่อ เขามักเจออุปสรรคในการทำงานตลอดเวลา เข้าทำนองเกลียดสิ่งใดมักจะได้สิ่งนั้นเสมอ
5.    มั่นใจว่าคนอื่นเห็นเรา
คนทำงานที่ประสบความสำเร็จเพราะมีคนเห็นผลงานของเขา เห็นฝีมือ เห็นความตั้งใจ เห็นความเพียรพยายาม เห็นความรับผิดชอบ เห็นความเป็นผู้นำ เห็นความดีเพราะเมื่อคนเห็นความสามารถของเรา เขาก็พร้อมสนับสนุนเรา คนจะก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้จะต้องได้รับการสนับสนุนแบบ 360 องศา กล่าวคือ เจ้านายดึง ลูกน้องดัน คนเสมอกันประคับประคอง
การทำงานเชิงป้องกัน ประเภท ป้องกันไม่ใครมายุ่ง ป้องกันไม่ให้ใครเอางานมาให้เพิ่ม ป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องรับผิดชอบมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ความผิดถึงตัว ป้องกันเฉพาะงานของตัวเอง งานของคนอื่นฉันไม่สน ไม่ใช้แนวทาง Defensive Working อย่างแน่นอนและการทำงานเช่นนั้นมันจะป้องกันไม่ให้ความสำเร็จมาถึงเราด้วยนะครับ
 
ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : ผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design